Project

Leiding databaseproject : Jacques Van Keymeulen
Uitvoerders:  Pauline Van Daele, Liesbet Triest
Technisch advies: Frederic Lamsens, Gitte Callaert
Vrijwilligers: Chris Blondeel

Wie meent op de gegevens in de database rechten te kunnen doen gelden, gelieve contact op te nemen met de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: jacques.vankeymeulen@ugent.be

De gegevens van deze database mogen vrij gebruikt worden mits de bron wordt vermeld.